Header kuva

Vilken av dina egna skatter från Finland skulle du vilja se på Nationalmuseet? Delta nu i kampanjen Kansallisaarteen etsintä

Vad är din skatt, som du skulle vilja dela med andra och bevara för kommande generationer? Kampanjen Kansallisaarteen etsintä letar efter nya personliga skatter från Finland. En del av skatterna ställs ut under Nationalmuseets utställning i slutet av 2017. En nationalskatt är något personligt, viktigt och värdefullt. Penningvärdet eller det historiska värdet enligt traditionell syn är inte viktiga. Skatten kan vara till exempel en av mor-/farföräldrarna berättad historia, släktens hemliga bärställe, ett festivalminne, en stämning, ett föremål eller ett ögonblick. Nationalskatter söks på denna webbplats och på Instagram med hashtag #kansallisaarre 31.12.2016–22.9.2017. På sommaren kör även en skattcontainer runt i Finland, där man presenterar skatter som finländarna har delat samt intressanta skatter ur Nationalmuseets samlingar.

Skicka din skatt här.